Hiwa  /  Materials Testing

ما مي خواهيم به شما نزديك باشيم ، آماده و در دسترس 

download font and install it

درباره ما تماس با ما خدمات نرم افزاري تازه ها محصول ها صفحه اصلي

English page

پليسه گيري  

رئومتر با ديسك نوساني

دستگاه آزمايش يونيورسال

دستگاه آزمايش جهندگي

دستگاه آزمايش ضربه

موني ويسكومتر

رئومتر با قالب نوساني

اكستنسومتر

هيوا 700

دستگاه آزمايش خستگي

پايه سختي سنج

( HIWA 700) دستگاه آزمايش سايش
دستگاه آزمايش سايش هيوا 700 براي تعيين مقاومت الاستومر ها به سايش اصطكاكي بكار مي رود . آزمايش هاي سايش با اين استاندارد آزمايش بر روي نمونه هاي موادي اجرا مي شوند كه تحت فرسايش در طي عمر كاري خود قرار دارند (مثل تاير ، تسمه نقاله ، تسمه هاي محرك و زيره كفش ها ) . در اين آزمايش نمونه استاندارد بر روي يك استوانه پوشيده شده با يك ورقه كاغذ ساينده ، در مسيري با طول مشخص ساييده مي شود . نيروي اعمال شده بر روي نمونه در برابر استوانه دوار بوسيله قراردادن وزنه هايي بر روي مجموعه نگهدارنده نمونه تنظيم مي شود . اگر در طول مسير سايش بر روي استوانه دوار لازم باشد كه نمونه نيز به دور خود گردش كند ، يك دنده شانه اي به دستگاه متصل مي شود تا در اثر درگير شدن با چرخ دنده متصل به نگهدارنده نمونه باعث چرخش نمونه حول محور خود شود

مشخصات كلي: دريافت مشخصات دستگاه سايش

سرعت چرخش نگهدارنده نمونه : صفر يا 0.9 دور بر دقيقه
طول مسير سايش : 20 متر يا 40 متر
سرعت سايش : 19.2 متر بر دقيقه
قطر استوانه : 150 ميليمتر
طول استوانه : 460 ميليمتر
سرعت چرخش استوانه : 40 دور بر دقيقه

DIN 53516:استاندارد
قطر نمونه آزمايش : 16 ميليمتر
ارتفاع نمونه آزمايش : 6 تا 16 ميليمتر
تنظيم نگهدارنده نمونه : 15.5 تا 16.3 ميليمتر
ارتفاع گيره نگهدارنده نمونه : حداكثر 16 ميليمتر
نيروي اعمال شده بر روي نمونه : 2.5/5/7.5/10 نيوتن
حركت عرضي نگهدارنده نمونه : 4 ميليمتر به ازاء هر دور چرخش استوانه

 با ما تماس بگيريد                         بالا

                    اختلاف قابل اندازه گيري است                   

Copyright © 1390 حق نشر اين سايت متعلق به شركت مهندسي هيوا مي باشد